Roste zájem

Češi se začínají zajímat o fungování svěřeneckýchfondů. Vyčlenit můžete movitý i nemovitý majetek, také akcie, podíly a podobně. Ochráníte ho před věřiteli, exekutory a také nespadá do společného jmění manželů. Rodiče často uvažují o tomto institutu pro své děti, aby po splnění podmínek byly zabezpečeny. Záležitost to není jednoduchá, takže se ozvěte, poradíme. Další možností je založení pro veřejné účely.

Přizpůsobení

Jsme v tržním hospodářství a termíny, které se objevují s ním souvisí. Nový institut svěřenecký fond a vyčleněný majetek má sloužit ochraně majetku před jeho rozdrobením dědici, před věřiteli a před exekutory. Také uvnitř rodiny může nastat situace, která by pro některé členy mohla dopadnout špatně. Chce-li zakladatel zabezpečit svou rodinu i v budoucnosti, je pro něho tato novinka východiskem. Správce majetku musí dodržet statut vytyčený zakladatelem a práva se lze domáhat i u soudu.

1.11.2019 | Komentáře uzavřeny