Více místa na obzoru

Tato poznámka se týká zejména novostaveb, ale mnohdy lze s úspěchem kalkulovat s touto skutečností také u přestaveb, zvláště rozsáhlejších.V oblasti zateplování fasád totiž nejde jen o pouhé zabránění energetickým ztrátám, či o snížení energetické náročnosti stavby, ale také, ač se to může zdát nelogické, o prostor. Zdůvodnění tohoto tvrzení je jednoduché. Lze si to přiblížit například na tanku.

Příklad tankový

Například tank se silnějším pancířem je nejen těžší, ale taky větší, protože silnější pancíř zabere víc místa. To může být na úkor jak vnějších rozměrů, tak také, při jiném konstrukčním řešení, na úkor vnitřního prostoru pro osádku. Kdyby se použil pevnější materiál, než obyčejná vrstvená zbrojařská ocel. mohl by být pancíř tenší a osádka by mohla mít uvnitř víc místa, nebo by tank mohl být menší a tím hůře trefitelný.